Startpagina >> Inloggen >> Antwoorden VGV

Vraag & antwoord

De cliëntenraad wil nieuwe leden eerst een half jaar aspirant lid laten zijn. Na dat half jaar worden ze definitief benoemd en gaat hun zittingsduur van vier jaar in. Mag dit volgens de wet?

Het is waardevol om startende leden van de cliëntenraad een proeftijd ofwel het aspirant-lidmaatschap te bieden. Deze periode, zo’n drie tot zes maanden, kan door het startende lid worden gebruikt om zicht te krijgen op het werk van de cliëntenraad en wat er van een cliëntenraadslid wordt verwacht. Na de proefperiode besluit het aspirant-lid of hij definitief lid wordt. Vanaf het moment dat het definitieve lidmaatschap ingaat telt dan de in het instellingsbesluit afgesproken zittingstermijn.

Volgens de wet is het toegestaan nieuwe leden eerst een half jaar aspirant-lid te laten zijn. De zorgaanbieder regelt in het instellingsbesluit de zittingsduur van de cliëntenraadsleden. In het instellingsbesluit kan ook een periode aspirant-lidmaatschap geregeld worden. Staat dit er (nog) niet in, dan kan de cliëntenraad ongevraagd adviseren dit aan te passen in het instellingsbesluit. Voor een dergelijke aanpassing telt een verzwaard advies aan de zorgaanbieder.

Let op! Het aspirant-lid is nog geen definitief lid. Wanneer de cliëntenraad besluiten neemt door middel van stemming, stemt het aspirant-lid niet mee. Leden stemmen mee vanaf het moment dat zij definitief lid zijn.

Categorie: Organisatie van de cliëntenraad


Meer vraag en antwoord.

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht