Startpagina >> Inloggen >> Antwoorden VGV

Vraag & antwoord

De cliëntenraad heeft onlangs van de voorzitter van de raad van toezicht een adviesvraag ontvangen m.b.t. een wijziging in het reglement van de RvT. Mag de RvT adviesvragen aan de cliëntenraad sturen of moet dat dit via de bestuurder lopen?

De bestuurder is in principe de gesprekspartner van de raad. Hij legt adviesvragen voor over onderwerpen waarover hij bevoegd is een besluit te nemen. De raad van toezicht beslist over zijn eigen reglement, de bestuurder heeft hier geen bevoegdheden. Het is daarom logisch dat niet de bestuurder advies vraagt, maar de raad van toezicht zelf.

In het reglement van de raad van toezicht kan staan hoe de raad van toezicht zich tot de cliëntenraad verhoudt. Hierin zou vastgelegd kunnen worden wanneer de raad van toezicht en de cliëntenraad elkaar spreken, waarover dat gaat en wat de positie van de bestuurder daarbij is.

Er zijn cliëntenraden die op vaste momenten in het jaar een overleg hebben met de raad van toezicht, vaak zonder de aanwezigheid van de bestuurder. De bestuurder wordt wel vooraf of achteraf geïnformeerd over de onderwerpen en uitkomsten van het overleg. Deze overleg momenten variëren van een tot zes maal per jaar. Soms is er ook een periodiek overleg van de cliëntenraad met de persoon uit de raad van toezicht die door de cliëntenraad bindend is voorgedragen.

Categorie: Cliëntenraad aan het werk


Meer vraag en antwoord.

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht