Sterk in medezeggenschap

Oproep: interviews en gratis trainingen en bijeenkomsten

In 2016 is de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg 'Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit' van start gegaan. Organisaties in de gehandicaptenzorg hebben samen acties georganiseerd. Doe uw voordeel met de gratis trainingen of informatiebijeenkomsten of doe mee aan interviews. Wat is er op dit moment voor u te doen voor u? Hieronder een overzicht.

De kwaliteitsagenda is een samenwerking  van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, ZorginstituutNederland, de inspectie en het ministerie van VWS), werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Het programma loopt tot en met eind 2018 en is bedoeld voor mensen met een beperking die Wlz-zorg ontvangen.

Het LSR richt zich samen met de cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en Ieder(In) op het versterken van de positie van cliënten en verwanten. Samen zijn zij  verantwoordelijk voor verschillende projecten met de thema's als de dialoog in de driehoek, cliëntvriendelijk ondersteuningsplan, terugdringen vrijheidsbeperking, keuzevrijheid en sterke medezeggenschap.

Oproepen

Voor verschillende projecten zoeken we zorginstellingen, cliënten, verwanten, zorgprofessionals of cliëntenraden. Om mee te doen aan interviews of om gratis een interessante training of informatiebijeenkomst te volgen.

Wilt u ervaringen met ons delen en daarover geïnterviewd worden? Heeft u belangstelling voor een gratis verzorgde training of bijeenkomst voor cliënten, verwanten, medewerkers of cliëntenraden bij uw organisatie? Kijk dan hieronder of er iets interessants voor u bij is.

Kent u cliënten, verwanten, zorgprofessionals, raden of zorginstellingen die hier mogelijk belangstelling voor hebben? Attendeer hen hierop.

Cliënten- en verwantenraden

Cliënten

Verwanten

Zorgprofessionals

Voor meer informatie klik op de activiteit of neem voor algemene informatie over bovenstaande en komende bijeenkomsten contact op met Helena Wiersma, 030 293 76 64, h.wiersma@hetlsr.nl

Geplaatst op maandag 23 april 2018.

Nieuws

Vacature lid raad van toezicht LSR

met als specifieke portefeuille financiën...maandag 30 april 2018

Oproep: interviews en gratis trainingen en bijeenkomsten

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg; wat is er nu te doen voor u?maandag 23 april 2018

Goede zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking

Organiseer een bijeenkomst om samen te praten over ouder worden...maandag 16 april 2018

Meer nieuws.

Agenda

28 mei 2018

Duo-dag dagelijks bestuur cliëntenraad

1 juni 2018

Basiscursus medezeggenschap

8 juni 2018

Training beleidsondersteuning ambtelijk secretaris

15 juni 2018

Netwerkbijeenkomst cliëntenraden revalidatie

Meer agenda.

Bestellen

Het LSR
 

Website informatie

© 2002-2018 LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap Het LSR • Postbus 8224 • 3503 RE Utrecht • telefoon 030 - 293 76 64 • e-mail info@hetlsr.nl