Sterk in medezeggenschap

Goede zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking

Mensen met verstandelijke beperkingen merken vaak sneller dat ze ouder worden. Soms voelen zij bijvoorbeeld al op hun 40ste dat hun lichaam achteruitgaat. Hoe kunnen we daar samen rekening met houden?

Mensen met verstandelijke beperkingen krijgen veelal al rond hun 40ste of 50ste met ouderdomsverschijnselen te maken. Dat vraagt extra aandacht van hun naasten en begeleiders.Vier landelijke cliëntenorganisaties, die samenwerken in het project 'Verbetering van kwaliteit (van zorg en ondersteuning) bij bijzondere zorgvragen', bieden bijeenkomsten aan voor de naasten en begeleiders van ouderen.

Het is belangrijk om samen over ouder worden te praten. Door de mensen zelf, hun familie en vrienden en door hun begeleiders. Mensen van 'Ik doe mee' waar ook het LSR aan meewerkt, kunnen op bezoek komen om zo'n gesprek te voeren. De zorgorganisatie kan dat aanvragen. Begeleiders, familie, vrienden en mensen met beperkingen kunnen veel van elkaar leren tijdens zo'n gesprek.

De bijeenkomst is voor mensen met een verstandelijke beperkingen van 40 jaar en ouder die zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wlz, hun familie en vrienden, vrijwilligers en hun begeleiders.

Zo kunnen we een goed gesprek organiseren over ieders ervaringen, en over thema's die bij de zorgorganisatie en locatie spelen. Bijvoorbeeld dementie, palliatieve zorg en dagbesteding. Dat zorgt voor bewustwording, kennisuitwisseling, onderling begrip en samenwerking. Mensen met een beperking, hun familie en vrienden en zorgprofessionals werken zo samen aan een goed leven en goede zorg voor ouderen met verstandelijke beperkingen.

Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit?

De bijeenkomst 'Goede zorg voor ouderen' bestaat uit een informatief deel en een of meerdere dialoogsessies. Het programma wordt samen met de zorgorganisatie samengesteld en op locatie aangeboden. Een bijeenkomst duurt ongeveer 2,5 uur.

De bijeenkomst wordt in samenspraak met de zorgorganisatie samengesteld en op locatie aangeboden. Het programma bestaat uit een informatief gedeelte en een of meer dialoogsessies.

Wat levert het op?

Goede gesprekken over de invulling van goede zorg en ondersteuning ten behoeve van een goed leven van ouder wordende mensen met verstandelijke beperkingen. Met oog, oor en hart voor:

  • ieders ervaringen en perspectieven
  • thema's die spelen op de locatie / bij de zorgorganisatie (bijvoorbeeld passende dagbesteding, geschiktheid van de woonomgeving, dementeren, palliatieve zorg)
  • mogelijk gebruik van een casus (goed of slecht voorbeeld) aan de hand waarvan het gesprek kan plaatsvinden.
  • Een methode om goede gesprekken te voeren.

Wij zorgen voor de invulling van de bijeenkomst. Samen met de zorgorganisaties plannen we een datum en hebben we (telefonisch) overleg over de invulling  van de bijeenkomst.

U als zorgorganisaties zorgt voor het versturen van de uitnodigingen en stelt ruimte, thee en koffie beschikbaar.

De actie loopt tot eind december 2018.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld over hoe de zorgorganisatie 'Ik doe mee' kan uitnodigen om langs te komen? Neem contact op met Floor van Kraaij via f.vankraaij@hetlsr.nl

Deze actie van Ieder(in), KansPlus, LFB en LSR, vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg 'Samen Sterk voor Kwaliteit' waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en het Ministerie van VWS) werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie is te vinden op: www.ikdoemee.nl

Geplaatst op maandag 16 april 2018.

Agenda

23 november 2018

Netwerkbijeenkomst cliëntenraden revalidatie

28 november 2018

De Netwerkcarrousel

30 november 2018

Basiscursus medezeggenschap - VOL! -

30 november 2018

De Netwerkcarrousel

Meer agenda.

Bestellen

Het LSR
 

Website informatie

© 2002-2018 LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap Het LSR • Postbus 8224 • 3503 RE Utrecht • 030 - 293 76 64 • info@hetlsr.nlPrivacy