Startpagina >> Actueel >> Nieuws

Nieuws

Nieuwe brochure over zorg en ondersteuning

De brochure 'De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld' is verschenen. De brochure gaat over de wetten die de zorg regelen. Dat zijn de vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden.

Het Nederlandse zorgstelsel is sinds 2015 veranderd. Er zijn nu vier wetten voor iedereen die zorg en ondersteuning ontvangt. Dit zijn de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Maar waar kun je terecht als je zorg en ondersteuning wil regelen? Dat leggen we uit in de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’.

Uitleg over zorg- en ondersteuningswetten

In prettig leesbaar Nederlands geven we goede uitleg over alle vier wetten. Je leest per wet welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering. En hoe die organisatie te bereiken is. Het stappenplan geeft aan hoe het werkt. Van de aanvraag van zorg en ondersteuning tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg en ondersteuning. Ook lees je welke invloed je kunt uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die je wenst en die bij jou past.

De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden. Zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt echter dat heel veel mensen graag informatie in eenvoudige taal lezen. De vraag naar de brochure is zo groot dat is besloten deze gratis digitaal ter beschikking te stellen. Je kunt de brochure gratis downloaden.

Download de brochure

brochure

Informatiebijeenkomsten

Mensen die naar de informatiebijeenkomsten zorg en ondersteuning komen, krijgen de papieren brochure als naslagwerk mee naar huis.

De brochure is een eerste oplevering van de actie Informatie over de juiste ondersteuning. We organiseren ook informatiebijeenkomsten waarin we dieper ingaan op vragen rondom zorg en ondersteuning. Ook een informatiebijeenkomst op uw school of kinderdagcentrum? Neem dan contact op met Emiel Dekker via e.dekker@hetlsr.nl of 030 293 76 64.

De brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van de campagne Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE NL, Zorginstituut Nederland, Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en wordt gesteund door het ministerie van VWS. Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

 

Geplaatst op dinsdag 27 februari 2018.

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht