Sterk in medezeggenschap

Leden Tweede Kamer stellen vragen over Wmcz 2018

Verslag vaste commissie VWS...

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) ligt bij de Tweede Kamer. Kamerleden hebben op 14 februari jl.hun schriftelijke vragen over de Wmcz 2018 ingebracht. De fracties van de verschillende partijen hebben artikelsgewijs opmerkingen en vragen opgesteld aan de regering over het wetsvoorstel Wmzc 2018.

De vaste commissie voor VWS, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel, heeft verslag gedaan van haar bevindingen. Het verslag dat op 21 februari 2018 is vastgesteld vindt u hier.

Nadat de bewindslieden hierop gereageerd hebben wordt de datum van het plenaire debat bekend gemaakt.

Meer informatie

Achtergrondinformatie: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu. 

Geplaatst op donderdag 22 februari 2018.

Agenda

28 mei 2018

Duo-dag dagelijks bestuur cliëntenraad

1 juni 2018

Basiscursus medezeggenschap

8 juni 2018

Training beleidsondersteuning ambtelijk secretaris

15 juni 2018

Netwerkbijeenkomst cliëntenraden revalidatie

Meer agenda.

Bestellen

Het LSR
 

Website informatie

© 2002-2018 LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap Het LSR • Postbus 8224 • 3503 RE Utrecht • telefoon 030 - 293 76 64 • e-mail info@hetlsr.nl