Startpagina >> Actueel >> Nieuws

Nieuws

Gezocht: goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u ervaring met onafhankelijke cliëntondersteuning (vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie) binnen de Wet langdurige zorg? Dan zoeken wij u. Deze oproep is bedoeld voor mensen met een beperking en verwanten.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast de cliënt. Hij of zij informeert, adviseert en ondersteunt en is onafhankelijk van de belangen van financiers en zorgaanbieders. Het eerste en enige doel is het belang van cliënten (en verwanten). Bijvoorbeeld bij het zoeken naar passende zorg of bij de wens om over te stappen naar een andere zorgaanbieder.

Goede voorbeelden

Cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LFB en LSR zijn op zoek naar goede voorbeelden van en positieve ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning. Het gaat om ervaringen van mensen met een beperking en verwanten in de gehandicaptenzorg, speciaal gericht op de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiermee worden de ervaringen bedoeld in de overgangsperiode van de Wmo/Jeugdwet naar de Wlz en de ervaringen die zijn opgedaan als er al gebruik wordt gemaakt van de Wlz.

Tips en handvatten

Uw ervaringen gebruiken wij (anoniem) in een rapportage/publicatie met concrete tips en handvatten voor alle betrokken partijen in het veld. Het doel hiervan is om meer mensen met een beperking en hun familie gebruik te kunnen laten maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Goede voorbeelden kunnen bijvoorbeeld gaan over het resultaat dat u bereikt hebt dankzij de ondersteuning, de wijze waarop u ondersteund werd of de ervaren kennis en deskundigheid van de onafhankelijke ciëntondersteuner. Mogelijk hebt u een goed voorbeeld van de manier waarop u bekend werd met de mogelijkheid om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Laat het ons weten!

Hebt u goede ervaringen opgedaan en wilt u deze met ons delen in een kort telefonisch interview? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Emiel Dekker van het LSR via e.dekker@hetlsr.nl of 030-293 76 64. Dat kan tot en met 15 maart 2018.

Deze actie vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg 'Samen Sterk voor Kwaliteit' waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en het Ministerie van VWS) werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie is te vinden op: www.ikdoemee.nl

Geplaatst op maandag 5 februari 2018.

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht