Sterk in medezeggenschap

Gezocht: goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u ervaring met onafhankelijke cliëntondersteuning (vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie) binnen de Wet langdurige zorg? Dan zoeken wij u. Deze oproep is bedoeld voor mensen met een beperking en verwanten.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast de cliënt. Hij of zij informeert, adviseert en ondersteunt en is onafhankelijk van de belangen van financiers en zorgaanbieders. Het eerste en enige doel is het belang van cliënten (en verwanten). Bijvoorbeeld bij het zoeken naar passende zorg of bij de wens om over te stappen naar een andere zorgaanbieder.

Goede voorbeelden

Cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LFB en LSR zijn op zoek naar goede voorbeelden van en positieve ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning. Het gaat om ervaringen van mensen met een beperking en verwanten in de gehandicaptenzorg, speciaal gericht op de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiermee worden de ervaringen bedoeld in de overgangsperiode van de Wmo/Jeugdwet naar de Wlz en de ervaringen die zijn opgedaan als er al gebruik wordt gemaakt van de Wlz.

Tips en handvatten

Uw ervaringen gebruiken wij (anoniem) in een rapportage/publicatie met concrete tips en handvatten voor alle betrokken partijen in het veld. Het doel hiervan is om meer mensen met een beperking en hun familie gebruik te kunnen laten maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Goede voorbeelden kunnen bijvoorbeeld gaan over het resultaat dat u bereikt hebt dankzij de ondersteuning, de wijze waarop u ondersteund werd of de ervaren kennis en deskundigheid van de onafhankelijke ciëntondersteuner. Mogelijk hebt u een goed voorbeeld van de manier waarop u bekend werd met de mogelijkheid om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Laat het ons weten!

Hebt u goede ervaringen opgedaan en wilt u deze met ons delen in een kort telefonisch interview? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Emiel Dekker van het LSR via e.dekker@hetlsr.nl of 030-293 76 64. Dat kan tot 1 mei 2018.

Deze actie vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg 'Samen Sterk voor Kwaliteit' waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en het Ministerie van VWS) werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie is te vinden op: www.ikdoemee.nl

Geplaatst op vrijdag 13 april 2018.

Nieuws

Vacature lid raad van toezicht LSR

met als specifieke portefeuille financiën...maandag 30 april 2018

Oproep: interviews en gratis trainingen en bijeenkomsten

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg; wat is er nu te doen voor u?maandag 23 april 2018

Goede zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking

Organiseer een bijeenkomst om samen te praten over ouder worden...maandag 16 april 2018

Meer nieuws.

Agenda

28 mei 2018

Duo-dag dagelijks bestuur cliëntenraad

1 juni 2018

Basiscursus medezeggenschap

8 juni 2018

Training beleidsondersteuning ambtelijk secretaris

15 juni 2018

Netwerkbijeenkomst cliëntenraden revalidatie

Meer agenda.

Bestellen

Het LSR
 

Website informatie

© 2002-2018 LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap Het LSR • Postbus 8224 • 3503 RE Utrecht • telefoon 030 - 293 76 64 • e-mail info@hetlsr.nl