Sterk in medezeggenschap

Betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij gemeentebeleid

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) weten zelf het beste waar zij tegenaan lopen. Daarom is het belangrijk dat zij bij gemeenten hun stem kunnen laten horen. De instrumentenwaaier biedt inspiratie.

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen betrekken bij beleid en het inbrengen van hun ervaringen. Om gemeenten te helpen om deze groep een stem te geven, is een instrumentenwaaier gemaakt. Deze instrumentenwaaier is samen met de LVB-doelgroep en belangrijke partners geselecteerd en samengesteld. Zij hebben de instrumenten uitvoerig beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid. Ook het LSR heeft hieraan meegewerkt.

waaier

De waaier is gemaakt om gemeenten te inspireren om mensen met een LVB een stem te geven.De instrumentenwaaier bevat 11 uiteenlopende instrumenten voor mensen met een LVB, hun ondersteuners, beleidsmakers en cliënten- en adviesraden om mensen met een LVB te betrekken bij beleid. Cliënten over Kwaliteit (CoK), het VGN-erkend kwaliteitsinstrument van het LSR is één van de instrumenten.

Ontmoeting en dialoog zijn in deze instrumenten het uitgangspunt, maar de een is meer een onderzoeksinstrument, de ander meer een spelvorm of training.

Per instrument is in de beschrijving aangegeven waar de focus ligt.Deze instrumentenwaaier is samen met de LVB-doelgroep en belangrijke partners
geselecteerd en samengesteld. Zij hebben de instrumenten uitvoerig beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid.

Geplaatst op donderdag 1 februari 2018.

Nieuws

Vacature lid raad van toezicht LSR

met als specifieke portefeuille financiën...maandag 30 april 2018

Oproep: interviews en gratis trainingen en bijeenkomsten

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg; wat is er nu te doen voor u?maandag 23 april 2018

Goede zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking

Organiseer een bijeenkomst om samen te praten over ouder worden...maandag 16 april 2018

Meer nieuws.

Agenda

28 mei 2018

Duo-dag dagelijks bestuur cliëntenraad

1 juni 2018

Basiscursus medezeggenschap

8 juni 2018

Training beleidsondersteuning ambtelijk secretaris

15 juni 2018

Netwerkbijeenkomst cliëntenraden revalidatie

Meer agenda.

Bestellen

Het LSR
 

Website informatie

© 2002-2018 LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap Het LSR • Postbus 8224 • 3503 RE Utrecht • telefoon 030 - 293 76 64 • e-mail info@hetlsr.nl