Startpagina >> Actueel >> Nieuws

Nieuws

Nieuw platform Kwaliteitsagenda: Samen sterk voor kwaliteit

Op 3 juli is het platform 'Samen sterk voor kwaliteit' gestart. Centraal staat het delen van informatie die bijdraagt aan een betere zorg en een beter leven voor mensen met een beperking.  

'Samen sterk voor kwaliteit' is een landelijk subsidieprogramma ten behoeve van een betere kwaliteit van gehandicaptenzorg. Het gaat om een brede samenwerking van cliëntenorganisaties (waaronder het LSR), het ministerie van VWS, beroepsorganisaties, zorgkantoren, Inspectie voor de gezondheidszorg en zorgaanbieders. De coalitie noemt dit de ‘kwaliteitsagenda’.

Vanuit verschillende rollen kwaliteit verbeteren 

De dialoog tussen mensen met een beperking, hun familie en begeleiders moet bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg en begeleiding. Het is belangrijk dat begeleiders, familie of naasten goed naar cliënten luisteren.Zij moeten rekening houden met de dingen die cliënten belangrijk vinden. Samen met hen bespreken hoe hun leven eruitziet en welke zorg zij wensen en nodig hebben.

Voor cliënten zijn 5 dingen belangrijk:

  1. Jij mag meer kiezen
  2. Je wordt geholpen als je andere zorg nodig hebt
  3. Mensen die voor jou zorgen moeten dat goed doen
  4. Het bestuur moet goed naar jou luisteren
  5. Samen werken we aan nieuwe dingen

Wat komt er op het platform?

Op het platform www.samensterkvoorkwaliteit.nl of www.ikdoemee.nl komt informatie. Over hoe iedereen vanuit zijn rol kan bijdragen aan een betere kwaliteit. De website heeft nu nog één pagina. Binnenkort komen er verhalen, voorbeelden, filmpjes en informatie op. Vanaf de zomer kun je daarover meepraten op de  Facebookpagina. Na de zomer starten er bijeenkomsten over hoe de zorg verbeterd kan worden.

Doe ook mee

Praat mee en maak je sterk voor de kwaliteit van de zorg in de gehandicaptensector. Zodat mensen met een beperking een fijner leven krijgen. Zo kunnen we met elkaar leren en zorgen dat dromen, wensen en ideeën uitkomen.

'Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind dat er meer persoonlijke aandacht voor mijn 52 jarige zus met een verstandelijke beperking is. Zij ervaart op dit moment veel lege momenten en wordt regelmatig aan haar lot overgelaten. Zelf zal ze niet vragen om aandacht…’ Dorien Kloosterman van coalitiepartner KansPlus

‘Ik doe mee omdat ik zie dat echte zorg alleen op maat gegeven kan worden. Die persoonlijke aandacht wil ik verbeteren.’ Ditte van Vliet van coalitiepartner VGN

‘Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind dat mensen met een beperking zelf hun stem kunnen laten horen. Het gaat uiteindelijk om ons leven.’ Conny Kooijman van coalitiepartner LFB

Meer weten over Samen sterk voor kwaliteit?

Wie zitten er in de coalitie?

Ieder(in),  Lfb, LSR, KansPlus, IGZ, het Zorginstituut, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN, Vilans, het ministerie van VWS.  Het LSR gaat zich samen met de cliëntenorganisaties KansPlus, LFB en Ieder(in) vooral richten op het versterken van de positie van cliënten en verwanten.

Geplaatst op donderdag 6 juli 2017.

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht