Nieuws

Kwaliteitskader en kwaliteitsrapport gehandicaptenzorg

Iedere zorginstelling moet elk jaar een kwaliteitsrapport maken. KansPlus, LFB en LSR trainen cliëntenraden en verwanten hoe zij het kwaliteitsrapport binnen hun eigen organisatie kunnen bespreken. Ook leiden zij cliënten en verwanten op als externe visiteur.

Bijeenkomsten voor de cliëntenraad

Ieder jaar laat de zorgaanbieder zien hoe er aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning wordt gewerkt. Daarvoor schrijven zij een rapport: het kwaliteitsrapport.In dit rapport schrijft de zorgaanbieder bijvoorbeeld op wat goed gaat en wat beter kan. Op 1 juni 2018 moet het kwaliteitsrapport over het jaar 2017 klaar zijn. Dit rapport wordt besproken met de cliëntenraad.

Het Kwaliteitskader geeft aan hoe zorgaanbieders moeten werken aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. En wat de regels zijn voor het kwaliteitsrapport. Maar wat is dat Kwaliteitskader precies? En wat is de rol van de cliëntenraad?

Op 19 april en 16 november vinden gratis bijeenkomsten plaats voor de cliëntenraad over het kwaliteitskader.

Bijeenkomst over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg op 19 april 2018 (nog een paar plaatsen)

Bijeenkomst over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg op 16 november 2018

Externe visitaties

In het nieuwe kwaliteitsrapport zijn externe visitaties belangrijk. Dat betekent dat cliënten en verwanten bij een andere zorgorganisatie gaan kijken hoe de zorg daar is en wat beter kan. In de training externe visiteur van KansPlus, LFB en het LSR leren de deelnemers hoe een externe visitatie gaat.

Aan de training externe visiteurs doen verwanten en cliënten mee. Een van hen is Frances. Haar zoon Bram (29) heeft een verstandelijke beperking en is autistisch. Hij kan niet praten en woont sinds zijn elfde bij Sherpa in Baarn. Frances zit in de centrale cliëntenraad van Sherpa: 'Ik ben graag betrokken bij de organisatie. En ik vind het belangrijk om te spreken voor mensen die dat zelf niet kunnen, zoals mijn zoon.'

Ook Lindsey (29) volgt de training. Zij is licht verstandelijk beperkt en heeft een Wlz-indicatie. Lindsey: 'Ik werk als ervaringsdeskundige bij LFB. Mijn coach Lian vroeg of ik externe visiteur wilde worden. Ik ben benieuwd wat dat precies is. Daarom volg ik deze training.'

Kijken bij andere organisaties

Frances vertelt dat Sherpa vorig jaar heeft meegedaan aan de proeftuinen van het kwaliteitskader en ook een externe visitatie heeft georganiseerd. 'Daarna heb ik besloten om zelf ook visiteur te worden. Ik ben nieuwsgierig hoe het bij andere zorgorganisaties gaat. En het lijkt me extra leerzaam omdat ik in de centrale cliëntenraad van Sherpa zit.' Lindsey vult aan: 'Als externe visiteur kunnen we een stem geven aan mensen met een beperking. Dat vind ik heel belangrijk.'

'Toen ik nog bij Zuidwester woonde, heb ik de cursus Samen Sterker gevolgd. En nu werk ik als ervaringsdeskundige bij LFB', vertelt Lindsey. 'Eerst ging ik naar de dagbesteding. Daar moest ik bijvoorbeeld in de soep roeren. Ik vond er niet veel aan. Mijn werk bij LFB past veel beter bij me. Ik vind het heel fijn dat ik als ervaringsdeskundige kan opkomen voor de rechten van mensen met een beperking.'

Meer aandacht

Omdat de zoon van Frances zelf niet kan praten, is het contact met de begeleiding heel belangrijk. 'Zij kunnen aan zijn gedrag zien hoe het met hem gaat. En wat hij wil of wat hij ergens van vindt. Daar ben ik blij mee', vertelt Frances. Tot vorig jaar had Sherpa een ander kwaliteitssysteem: HKZ. Frances: 'Dat was een heel administratief systeem en het kostte veel tijd. Dit nieuwe kwaliteitsrapport vind ik veel beter. Er is meer aandacht voor wat mensen met een beperking en hun familie vinden. Van de zorg of van hun begeleiding. De HKZ is nu niet meer nodig'

Binnenkort krijgt Sherpa een externe visitatie. Frances heeft zelf nog geen externe visitatie gedaan, maar weet al wel wat ze zou willen vragen: 'Ik wil in ieder geval weten hoe de zorgorganisatie verwanten betrekt bij de zorg. En bij de keuzes die voor een cliënt worden gemaakt.' Lindsey heeft haar eerste visitatie al over een paar weken: 'Lian en ik zijn gevraagd voor een externe visitatie bij zorgorganisatie Gors in Goes. Spannend. Ik ga vooral kijken hoe de zorg daar nóg beter kan.'

Lees meer over de actie Training voor cliëntenraden

Deze trainingen vinden plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg ‘Samen sterk voor kwaliteit’ (www.ikdoemee.nl). Dit is een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ en het Ministerie van VWS.Het doel van deze agenda is om de positie van mensen met een beperking  en hun naasten te verstevigen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Geplaatst op dinsdag 10 april 2018.


Printversie van webpagina | www.hetlsr.nl | © Het LSR