Het LSR

Het LSR is een landelijk steunpunt.
Voor zeggenschap en medezeggenschap.
Het LSR helpt raden om mee te praten.
En cliënten om voor zichzelf op te komen.

In beeld

De cliëntenraad in de sollicitatiecommissie
De cliëntenraad in de sollicitatiecommissie