Het LSR

Het LSR is een landelijk steunpunt.
Voor zeggenschap en medezeggenschap.
Het LSR helpt raden om mee te praten.
En cliënten om voor zichzelf op te komen.

In beeld

Veranderingen in de wet over de zorg (AWBZ)
Veranderingen in de wet over de zorg (AWBZ)