Startpagina >> Cursussen >> Agenda >> Agendadetail

Training beleidsondersteuning ambtelijk secretaris

8
jun
2018

Op vrijdag 8 juni 2018 organiseert het LSR, in samenwerking met Zetje, een intensieve training beleidsondersteuning voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden. De begeleider van deze training is Michiel van Vliet, trainer bij Zetje.

De ambtelijk secretaris heeft een bijzondere positie binnen de cliëntenraad en vervult werkzaamheden voor en namens de cliëntenraad, onderhoudt contacten met personen binnen en buiten de organisatie, is geen lid van de cliëntenraad en toch kan de invloed van de ambtelijk secretaris op het functioneren van de cliëntenraad groot zijn. In de dagelijkse praktijk ervaren ambtelijk secretarissen de invloedmogelijkheden als kansen, maar ook als valkuilen. Deze training slaat een brug tussen de kansen en de valkuilen. Wat heb je nodig als ambtelijk secretaris om als beleidsondersteuner van de cliëntenraad deze brugfunctie te kunnen vervullen?

Deze training is intensief en ook praktisch; je krijgt toepasbare modellen aangereikt die je kunt gebruiken in de dagelijks praktijk van jouw cliëntenraad.

Inhoud

Tijdens deze training leer je:

  • Hoe je de cliëntenraad kunt ondersteunen invloed te hebben op het beleid van de organisatie;
  • Op welke wijze de cliëntenraad meer beleidsmatig kan werken;
  • Hoe het interne functioneren van de cliëntenraad geëvalueerd kan worden om zich op basis daarvan te ontwikkelen.

Je legt concrete en praktisch toepasbare verbanden tussen de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en invloed op beleid door de cliëntenraad.

Je krijgt uitleg over de toepassing van:

  • Het Teamdoelmatigheidsmodel;
  • Het BOB-model;
  • De hoeden van de Bono en de cirkel van de Bono;
  • De Matrix van Camp.

Vraag je je als ambtelijk secretaris wel eens af hoe je de cliëntenraad beter kan ondersteunen bij

  • Meer inhoud en resultaat halen uit de eigen vergaderingen van de cliëntenraad.
  • Meer inhoud en resultaat halen uit het overleg met de bestuurder.
  • Het werken vanuit een “eigen” koers en op basis daarvan duidelijke keuzes maken.

Neem dan deel aan deze training! Je ontvangt een bewijs van deelname.

Bedoeld voor

Ambtelijk secretarissen van cliëntenraden in alle zorg- en welzijnssectoren met tenminste een half jaar werkervaring en die de basis op orde hebben.

Datum en tijd

8 juni 2018  
van 9.00 uur tot 17.00 uur

Locatie

Kantoor LSR, Kanaalweg 17c - B2, 3526 KL Utrecht

Kosten

cliëntenraad lid van het LSR € 699,– p.p.                                                    cliëntenraad geen lid van het LSR € 945,– p.p.

Aantal deelnemers

6-12

Aanmelden

De leergang staat open voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden binnen alle zorgsectoren. Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen. De aanmelding vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Aanmelden kan tot twee weken voor de training, of stuur een e-mailbericht naar info@hetlsr.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Koekkoek, e.koekkoek@hetlsr.nl.

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht

Aanmelden?
Aanmelden voor "Training beleidsondersteuning ambtelijk secretaris".