Startpagina >> Cursussen >> Agenda >> Agendadetail

LSR- Hub Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

30
mrt
2018

Een hub is een knooppunt, een verdeler in een netwerk, een aandrijfas. De LSR-hubs gaan over onderwerpen die actueel zijn in de zorg. Het LSR zorgt voor sprekers met specifieke kennis en u koppelt deze aan uw praktijk.

Privacy van cliënten en de AVG

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is een Europese wet waarin de privacy van burgers wordt geregeld. Organisaties in de zorg bereiden zich nu voor op deze nieuwe wet. Veel raden van bestuur betrekken cliëntenraden daarbij. Privacy is immers een belangrijk onderwerp voor cliënten en dus ook voor de cliëntenraad. Het LSR organiseert deze Hub om cliëntenraden de informatie te geven die zij nodig hebben om mee te denken over de AVG.

Wat gaan we doen?

Karel van Dijk (jurist) schetst tijdens de Hub de hoofdlijnen van de AVG. Daarbij komen onderwerpen aan de orde zoals:

  • Wat zijn eigenlijk persoonsgegevens? En wie hebben toegang tot die gegevens? 
  • Mag de organisatie gegevens over cliënten doorgeven aan andere zorgverleners? 
  • Weten cliënten wie hun gegevens hebben ingezien? En hebben cliënten zelf iets te zeggen over hun gegevens? 
  • Wat is een datalek precies? En wat er moet gebeuren als zo’n datalek wordt ontdekt? Wordt dit ook aan cliënten verteld? En aan de cliëntenraad? 
  • Wat doet de functionaris voor de gegevensbescherming? Is het zinvol om als cliëntenraad kennis te maken met die functionaris? 
  • Welke rechten hebben cliënten op grond van de AVG?

U krijgt volop gelegenheid om vragen te stellen over de AVG en over privacy van cliënten. U krijgt ook de ruimte om ervaringen uit te wisselen over hoe organisaties zich voorbereiden op de AVG en welke rol cliëntenraden daarbij spelen. Jasper Boele (directeur LSR) zal hierbij als gespreksleider optreden. 

Bedoeld voor

Leden van cliëntenraden curatieve zorg, ggz en (ouders/verwanten) gehandicaptenzorg en andere geïnteresseerden betrokken bij dit onderwerp.

Datum en tijd

30 maart 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur, daarna een afsluitende lunch

Locatie

Kantoor LSR, Kanaalweg 17c - B2, 3526 KL Utrecht

Kosten

 € 95,– p.p. voor leden; € 190,– p.p. voor niet-leden

Aantal deelnemers

max. 20

Aanmelden

U kunt zich tot 2 weken voor de LSR-Hub aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving.

Voor vragen: secretariaat van het LSR via info@hetlsr.nl) of 030-293 76 64.

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht

Aanmelden?
Aanmelden voor "LSR- Hub Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)".