Startpagina >> Cursussen >> Training zeggenschap - gehandicaptenzorg

Training zeggenschap - gehandicaptenzorg

Training voor lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg

Zeggenschap is zelf bepalen hoe laat je opstaat of hoe je zorg en ondersteuning er uit ziet. Je mening kunnen geven over wat je aan zorg wenst of invloed hebben op wat je graag anders wilt. Zeggenschap is: het recht om zelf te beslissen; over grote onderwerpen, maar ook over kleine.

Zeggenschap hebben is niet altijd even eenvoudig. Zeggenschap is een onderwerp dat instellingsbreed moet worden uitgedragen: door zowel het management als de (directe) personen rondom de cliënt. Het is belangrijk dat cliënten gesterkt worden in hun zeggenschap. Daarom biedt het LSR trainingen aan voor individuele cliënten over zeggenschap.

Training zeggenschap

De training zeggenschap is een driedaagse training voor individuele cliënten met een lichamelijke beperking. Deelnemers krijgen inzicht in diverse zaken rondom zeggenschap, rechten en plichten, bejegening door de omgeving en communicatie. De training biedt veel ruimte aan oefeningen, rollenspellen en eigen ervaringen.

Resultaat

  • Kennis van rechten van cliënten en verantwoordelijkheden die bij zeggenschap horen.
  • Herkenning en begrip door het uitwisselen van ervaringen met anderen.
  • Inzicht in uw eigen kracht en mogelijkheden.
  • Bewust zijn van uw grenzen; en in welke situaties uw grenzen worden overschreden.
  • Vaardigheden over: uw mening geven, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, en uw grenzen en wensen kenbaar maken aan uw omgeving.

Onderdelen

Tijdens de training oefenen we met vaardigheden. Zoals: praten over wensen, aangeven van grenzen, beslissingen nemen. Deelnemers vertellen aan elkaar wat goed werkt. Daardoor kunt u na de training concreet dingen anders doen. Op de terugkom-bijeenkomst praten we over hoe het in de praktijk is gegaan. En we herhalen de belangrijkste onderdelen.

Bedoeld voor

Cliënten lichamelijk gehandicaptenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg.

Toolkit zeggenschap

Tijdens de training wordt een aantal hulpmiddelen die door het LSR zijn ontwikkeld gebruikt. Deze producten zijn ook los te bestellen.

  • Poster 'Zeg nou zelf!' - met prikkelende teksten om de omgeving van cliënten binnen de instelling bewust te maken van het thema.
  • Clientenrechtenwaaier - een overzicht met voorbeelden van individuele rechten van clienten in duidelijke taal.
  • 'Zeg het zelf!' kaartspel - Een kaartspel voor verschillende doelgroepen (clienten, begeleiders, kwaliteitsfunctionarissen et cetera) om op speelse wijze een gesprek over zeggenschap te hebben.
  • Informatiekaart zeggenschap 'Zeg het zelf! - algemene informatie over het belang van zeggenschap met tips en trucs om zeggenschap te verbeteren.

De training en toolkit zijn ontwikkeld met subsidie van het revalidatiefonds

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de training zeggenschap, de toolkit of hoe u zeggenschap binnen uw instelling en bij medewerkers (meer) kunt gebruiken? Neem contact op met het LSR.

 

Overige pagina informatie

Contact

Helpdesk
helpdesk@hetlsr.nl
030 299 00 04

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht