Startpagina >> Cursussen

Cursussen

Als lid van de cliëntenraad of als professional in de medezeggenschap van cliënten of burgers, wilt u uw kennis en deskundigheid vergroten. Door te lezen, door informatie uit te wisselen en door te overleggen met anderen. Gewoon in de dagelijkse praktijk. Maar soms kunt u net iets extra's gebruiken. Met een cursus of themabijeenkomst van het LSR kunt u gericht uw deskundigheid vergroten, vaardigheden trainen en ervaringen uitwisselen.

Agenda deskundigheidsbevordering

Cursuskaart gehandicaptenzorg

Het opdoen van kennis; het horen van voorbeelden; het versterken van de vaardigheden; het kijken naar de samenwerking met de bestuurder; contact hebben en onderhouden met anderen binnen en buiten de organisatie; het functioneren als team en het weten wat de cliëntenraad wil bereiken zijn voorbeelden van onderwerpen waaraan een deskundige cliëntenraad aan werkt. Als cliëntenraad wilt u uw werk goed en professioneel doen. Wat dat inhoudt verschilt per cliëntenraad.

Om professioneler en beter te kunnen werken kunnen cliëntenraden bij het LSR cursussen volgen op allerlei terreinen van medezeggenschap. In de cursus krijgt u een beter inzicht in de praktische en theoretische onderdelen van het cliëntenraadswerk die u direct kunt toepassen in uw eigen situatie. De versterking van de positie van de cliëntenraad of van u als cliënt binnen de eigen organisatie krijgt veel aandacht. Daarnaast komt aan bod hoe u ieders persoonlijke vaardigheden en interesses optimaal kunt inzetten. In de cursus is veel ruimte voor inbreng vanuit uw eigen praktijkervaring.

Deskundigheidsbevordering via het LSR

Het LSR heeft ruime ervaring in zorg en dienstverlening. Die ervaring brengen wij graag aan u over. De cursusleiders van het LSR weten hun brede kennis over medezeggenschap, van wettelijke kaders tot praktijk, te koppelen aan de wensen en ervaringen van u als cursist of opdrachtgever. Geen handleidingen uit een boek maar oefenstof uit de praktijk. Met een concreet resultaat. De deskundigheidsbevordering van het LSR kenmerkt zich door de persoonlijke benadering, heldere uitleg, professionele methodieken en interactie tussen cursisten en cursusleider. Deskundigheidsbevordering van het LSR is gericht op vernieuwen, veranderen en verbeteren.

Kenmerkend voor de cursussen van het LSR is de interactie tussen cursusleider en cursisten door:

 • de persoonlijke benadering
 • de heldere mondelinge uitleg
 • de vragen van cursisten
 • professionele methodiek
 • heldere taal aangepast aan de doelgroep

De cursussen van het LSR zijn praktisch, motiverend en inspirerend om medezeggenschap en zeggenschap vorm en inhoud te geven.

Interview trainer en adviseur Elise Koekkoek

Interview trainer en adviseur Annemarie van Dijk

Soorten deskundigheidsbevordering

Het LSR kent twee soorten cursussen:

 • Cursussen met een open inschrijving (zie agenda)
 • Cursus op Maat

Vindt u in de agenda niet precies de cursus die u zoekt, dan maakt het LSR voor u een cursus op maat. Of misschien wilt u geen cursus maar een advies, evaluatie van de medezeggenschap of een gespreksleider voor een bijeenkomst die u zelf organiseert. Ook hiervoor kunt u bij het LSR terecht. Het LSR denkt graag met u mee en ontwikkelt een aanbod naar uw specifieke wensen.

Aangepaste cursussen

Het LSR is gespecialiseerd in het geven van cursussen aan laaggeletterden. Materiaal is ontwikkeld in eenvoudige taal en/of met pictogrammen. Het LSR kan een speciale cursus op maat geven aangepast aan het niveau van de raad of cliënten.

Naast trainingen en cursussen organiseert het LSR studiedagen en themabijeenkomsten speciaal voor leden.
Meer informatie over studiedagen en themabijeenkomsten

Voor wie?

 • cliëntenraden curatieve sector (ziekenhuizen, r evalidatiecentra, ggz)
 • verwanten gehandicaptenzorg
 • cliëntenraden lichamelijke gehandicaptenzorg
 • cliëntenraden verstandelijke gehandicaptenzorg
 • voorzitters, ambtelijk secretarissen, managers, bestuurders

Meer informatie

Wilt u meer weten over het cursusaanbod, wilt u een vrijblijvend intakegesprek of wilt u zich inschrijven voor een cursus, neem dan contact op met de helpdesk van het LSR.

 

Overige pagina informatie

Contact

Helpdesk
helpdesk@hetlsr.nl
030 299 00 04

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht