Startpagina >> Contact >> Privacy

Privacyverklaring LSR

De stichting LSR hecht veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van aangesloten clientenraden, cliënten, klanten (waaronder zorgaanbieder en gemeenten) en bezoekers van onze website en sociale media.

Het LSR biedt advies en ondersteuning aan clientenraden, voert kwaliteitstoetsingen vanuit cliëntenperspectief en biedt klachtopvang. Tevens komt het LSR op voor de belangen van clientenraden.

Voor al deze activiteiten en diensten hanteren wij een strikt privacy beleid in overeenstemming met de vereisten uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gegevens voor alle diverse diensten worden gescheiden van elkaar bewaard, deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van het LSR die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werk (dit betekent dat het LSR als beleid heeft dat een zo beperkt aantal medewerkers toegang heeft tot een systeem waarop gegevens zijn opgeslagen).

Het LSR registreert niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Het LSR hanteert strikte bewaartermijnen voor zijn diverse diensten:

Bewaartermijnen op niveau van personen
  type gegevens incl. bijz. persoons- gegevens bewaartermijn
Webwinkel Gegevens bestelling privé- adressering Nee Zolang als persoonlijk account van iemand wordt aangehouden
Aangesloten cliëntenraden Gegevens personen in cliëntenraden Nee zolang aangesloten bij LSR
Kwaliteitstoetsingen Antwoorden vragenlijsten Nee 5 jaar
Klachtopvang/KB Individuele kwesties Ja 5 jaar

 

Bewaartermijnen op niveau van zorginstelling/gemeente

 

type gegevens

bewaartermijn

Webwinkel

gegevens bestelling  zakelijke adressering

Zolang als account organisatie wordt aangehouden

Aangesloten cliëntenraden

gegevens instelling waaraan cliëntenraad is verbonden

gegevens blijven opgeslagen in RBS

Kwaliteitstoetsingen

kwaliteitsrapportages

5 jaar

Klachtopvang

jaarverslagen

5 jaar

Het LSR heeft geen cookiemelding op zijn website, zodat u anoniem onze website kunt bezoeken en er geen herleiding naar personen kan plaatsvinden.

We gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden, maar Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het LSR heeft een registratiesysteem voor datalekken. Indien noodzakelijk, volgens de richtlijnen van de AP - Autoriteit Persoonsgegevens, maakt het LSR melding bij de AP van ontstane datalekken.

U kunt een gesignaleerde datalek doorgeven aan privacy@hetlsr.nl.

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht